Medycyna

Negatoskopy.

Negatoskop jest urzadzeniem, którym przegląda się negatywy. Najczęściej stosuje się je w medycynie do przegladania zdjęć rentgenowskich w pracowniach RTG, gabinetach lekarskich, salach operacyjnych, izbach przyjęć. Negatoskopy są zbudowane ze źródła światła, którego natężeniem może być regulowany, oraz podświetlanej jednolicie, metalowej, białej, oraz przeźroczystej płyty na niej umieszcza się zdjęcie rentgenowskie. Najczęściej występuja one jako negatoskopy klatkowe zachowując jednocześnie podział na poszczególne pola na, których umieszcza się zdjęcia radiologiczne, oraz bezklatkowe, które noszą nazwę ścian opisowych.Istnieją również negatoskopy, które są stosowane jako negatoskopy stomatologiczne, mammograficzne, celafometryczne. w polsce istnieje kilka firm, które produkują negatoskopy. Każda z tych firm wychodzi ze swoim produktem zapewniając, że jest najlepszy więc warto się przed wyborem bliżej przyjrzeć i wybrać cos dla siebie. Są one szczególnie używane przez neurologów.

Zespoły bólowe i neurologiczne.

Bardzo duza zgłaszalność dolegliwości związanych z bólami u pacjentów upoważnia nas do zwrócenia szczególnej uwagi w postępowaniu diagnostycznym i terapeutycznym. apel jaki został wystosowany do lekarzy pierwszego kontaktu brzmiał żeby umożliwić lekarzom pierwszego kontaktu uzyskania wysoce specjalistycznych porad celem uniknięcia błędów diagnostycznych i postępowania. Omawiając te zespoły należy pomysleć nad patomechanizmem zmian, oraz symptomatologią najczęściej spotykanych dolegliwości. zeby lepiej to zrozumiec nalezy trochę poczytać o anatomii kręgosłupa i rdzenia, co jest wykładnikiem zmian patologicznych u ludzi często szukających pomocy u pracowników służby zdrowia. Kregosłup jest bardzo ważnym narzadem jeśli chodzi o ruch od kręgu szyjnego pierwszego aż do lędźwiowego mieści się rdzeń kręgowy otoczony trzema oponami pomiędzy którymi krąży płyn mózgowo-rdzeniowy.Korzenie nerwowe wychodzą przede wszystkim z rdzenia kręgowego wychodzące w otworach międzykręgowych. Natura obdarzyła ludzi ilością kręgów 33-34. Kręgi te oddzielane są między sobą „dyskiem” który składa się z pierścienia włóknistego w środku którego znajduje się jądro galaretowate. Pierścień włóknisty z jądrem w srodku bufora-amortyzatora a przemieszczanie jądra jest zawsze w kierunku przeciwnym do ruchu kręgosłupa.

Medycyna weterynaryjna.

“Medycyna Weterynaryjna” została założona w maju-czerwcu 1945 r. Wszystko przez grupe profesorów w nowo powstałym w Lublinie Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.Zdobyła bardzo duże uznanie poczatkowo polskimczasopismem o charakterze naukowo-praktycznym. “Medycyna Weterynaryjna” przechodziła w okresie ponad 60 lat istnienia liczne zmiany organizacyjne wynikające ze specyfiki sytuacji politycznej w ówczesnej Polsce. W 1956 r. Organizacyjnie została powiazana w ostatnich latach Polskim Towarzystwem Nauk Weterynaryjnych. do dzis jest jego organem.czasopismo na poczatku swojego istnienia było podporządkowaneadministracyjnie Państwowemu Wydawnictwu Rolniczemu i Leśnemu. Zalezność od organu państwowego była w tym czasie jedynie obligatoryjna dla wszystkich polskich czasopism.