Kiedy nalezy stosować pierwszą pomoc.

Pierwsza pomoc jest stosowana w wypadku doznania urazu lub ataku choroby po to żeby móc ochronić Zycie osobie, która została poszkodowana, a także zminimalizowania następstw, które mogą okazać się niekorzystne dla zdrowia poszkodowanego. Pierwsza pomoc jest stosowana zaraz przed tym jak zostanie zastosowanaspecjalistyczna pomoc medyczna.Rozróżniamy tu pierwszą pomoc, która jest stosowana przez ratownika w czasie wykonywania przez niego zawodu polegającego na tych czynnościach, oraz innego przypadku, w którym może wystąpić zagrożenie zdrowia lub życia osoby reanimowanej. Czynności ratunkowe, które są stosowane przez lekarza lub ratownikamedycznego dzieje się tak najczęściej w wyniku interwencji przeprowadzonej przez pogotowie ratunkowe lub przez Szpitalny Oddział Ratunkowy. Do pierwszej pomoc należą między innymi takie czynności jakzabezpieczenie miejsca wypadku, sprawdzenie stanu poszkodowanego, zapewnienie sobie pomocy, wezwanie pogotowia ratunkowego, oraz innych specjalistycznych służb ratunkowych.

  Pasy służące do unieruchomienia pacjenta.