Zespoły bólowe i neurologiczne.

Bardzo duza zgłaszalność dolegliwości związanych z bólami u pacjentów upoważnia nas do zwrócenia szczególnej uwagi w postępowaniu diagnostycznym i terapeutycznym. apel jaki został wystosowany do lekarzy pierwszego kontaktu brzmiał żeby umożliwić lekarzom pierwszego kontaktu uzyskania wysoce specjalistycznych porad celem uniknięcia błędów diagnostycznych i postępowania. Omawiając te zespoły należy pomysleć nad patomechanizmem zmian, oraz symptomatologią najczęściej spotykanych dolegliwości. zeby lepiej to zrozumiec nalezy trochę poczytać o anatomii kręgosłupa i rdzenia, co jest wykładnikiem zmian patologicznych u ludzi często szukających pomocy u pracowników służby zdrowia. Kregosłup jest bardzo ważnym narzadem jeśli chodzi o ruch od kręgu szyjnego pierwszego aż do lędźwiowego mieści się rdzeń kręgowy otoczony trzema oponami pomiędzy którymi krąży płyn mózgowo-rdzeniowy.Korzenie nerwowe wychodzą przede wszystkim z rdzenia kręgowego wychodzące w otworach międzykręgowych. Natura obdarzyła ludzi ilością kręgów 33-34. Kręgi te oddzielane są między sobą „dyskiem” który składa się z pierścienia włóknistego w środku którego znajduje się jądro galaretowate. Pierścień włóknisty z jądrem w srodku bufora-amortyzatora a przemieszczanie jądra jest zawsze w kierunku przeciwnym do ruchu kręgosłupa.

  Pasy służące do unieruchomienia pacjenta.